แหนมหมู (Naem Moo) Fermented Thai Pork sausage

In a mixing bowl combine all the ingredients: the pork meat, skin, garlic, rice, salt, sugar and MSG. Work everything with your hands until the mixture is well and evenly mixed.
Depending on the size of the sausage you are making, arrange the pork mixture on one corner of a 20 x 20 cm banana leaf. Top with bird’s eye chilies, and roll as shown in the photo. If you do not have access to banana leaves, you may use plastic wraps to encase the sausage.
Allow to ferment for 3 to 5 days at about 30 degrees C and 50% humidity.
ในชามผสมส่วนผสมทั้งหมด: เนื้อหมู, ผิว, กระเทียม, ข้าว, เกลือ, น้ำตาลและผงชูรส ทำงานทุกอย่างด้วยมือของคุณจนกว่าส่วนผสมจะผสมให้ละเอียดและสม่ำเสมอ
ขึ้นอยู่กับขนาดของแหนมที่คุณทำจัดส่วนผสมหมูที่มุมหนึ่งของใบกล้วย 20 x 20 ซม. ด้านบนมีพริกชี้ฟ้าและม้วนตามที่แสดงในวีดีโอ หากคุณไม่มีใบตองคุณอาจใช้พลาสติกห่อหุ้มแหนมได้
หมักไว้ 3-5 วันสามารถเอามาทานได้

admin Avatar

AUTHOR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


You’ll also love